Szkoła Języków Obcych Bacalarus| ul. Jutrzenki 3, 22-400 Zamość| 846 391 516 790 747 373 | sekretariat@bacalarus.pl | Pon, Śr - Pt 10:00 - 18:00, Wt 11:00 - 18:00| FB YT

Bacalarus

  /  Aktualności   /  Metoda WattsEnglish dla najmłodszych – odkryj dlaczego jest wyjątkowa!

Metoda WattsEnglish dla najmłodszych – odkryj dlaczego jest wyjątkowa!

 

Metoda i materiały Wattsenglish zmieniają sposób nauczania języka dla dzieci w wieku  przedszkolnym oraz w pierwszych latach szkoły podstawowej. Korzystają z najnowszej wiedzy  psycholingwistycznej i sprawdzają się na całym świecie. 

Podczas pobytu w Tokio Steve R. Watts uczył dzieci angielskiego bez znajomości lokalnego  języka. Wkrótce uświadomił sobie, jak zaskakująco łatwo jest zmotywować dzieci do komunikacji w  języku angielskim. Wystarczyło stworzyć odpowiedni kontekst i włączyć język ciała, zwłaszcza mimikę  i gesty, ponieważ komunikacja niewerbalna jest najważniejsza w świecie dziecka. Młodzi uczniowie  zrozumieli go. Opanowali nowe angielskie zwroty i struktury językowe z niewiarygodną łatwością. Tak  samo łatwo, jak nauczyli się własnego języka ojczystego: dzieci uczą się naśladując i powtarzając  oraz poprzez doświadczenie obejmujące więcej niż jeden zmysł i pamięć emocjonalną. 

Dwujęzyczne przedszkole w sercu Europy, w Pradze, było idealnym miejscem do realizacji  tego pomysłu w ramach projektu nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym.  Projekt był odpowiedzią na potrzebę włączenia nauczania języka angielskiego w przedszkolach dla  osób nieanglojęzycznych, a Ministerstwo Edukacji Republiki Czeskiej powierzyło zespołowi Steve’a  Wattsa zadanie stworzenia oficjalnej metody nauczania języka angielskiego. Zespół doświadczonych  

ekspertów językowych nadal rozwijał i ulepszał metodę pod kierunkiem Steve’a Wattsa, co  zaowocowało pierwszymi materiałami dla nauczycieli języka angielskiego opartymi na zasadach  współczesnej psycholingwistyki. 

Po długim procesie tworzenia i sprawdzania materiały zostały opublikowane. Spełniły one  wysokie wymagania. Materiały te łączą dobrze przemyślany zestaw dydaktycznych pomocy  audiowizualnych z książkami dla uczniów. Cała seria przeprowadza dzieci przez kolorowy świat  angielskiego od przedszkola do końca 5/6 klasy szkoły podstawowej, czyli od 3 do 11/12 lat. 

Ponad 30 000 dzieci z ponad 26 krajów na świecie uczy się angielskiego z pomocą  materiałów i metody Wattsenglish. 

Dlaczego metoda Wattsenglish jest tak skuteczna w nauce języka angielskiego  dla dzieci?  

Nasza metoda jest idealna dla nauki języka angielskiego dla dzieci, bez względu na ich wiek. To, co nas wyróżnia to fakt, że nasze materiały są prezentowane w formie filmów ze Stevem i Maggie,  lub Bobem. Te materiały ułatwiają dzieciom naukę: uczą ich gramatyki i struktur charakterystycznych  dla języka angielskiego, zapewniając nieustanny kontakt z brytyjską wersją języka. Uczymy je  słownictwa i struktur, które powinny opanować w sposób aktywny (mówiąc), ale także uczymy je rozumieć mnóstwa dodatkowych, naturalnych wypowiedzi, związanych luźno z głównymi celami  językowymi. Dzieci nie muszą ich od razu rozumieć. Najpierw rozumieją ogólny sens opowiadanej na  filmie historyjki, potem uczą się jak używać języka w praktyce, akceptując dodatkowe struktury. Co do  głównego materiału językowego: najpierw prezentujemy go w kontekście, potem ćwiczymy  powtarzając we wszystkich znanych dzieciom na danym etapie nauki strukturach, a następnie  utrwalamy za pomocą gier i zabaw.  

Istotne jest to, żeby nie przeciążać dzieci nadmiarem słownictwa: ograniczamy je do nie więcej niż 6-10 słów na rozdział. Wiele kursów koncentruje się na wprowadzaniu większej liczby słów.  To prowadzi do niebezpiecznej konsekwencji: każda lekcja jest poświęcona na naukę słownictwa.  Dzieci uczą się wielu słów, ale nie wiedzą jak z nich korzystać i jak ich używać, żeby zostać dobrze  zrozumianym. To, co my robimy, to wprowadzając każdą nową strukturę gramatyczną w rozdziale, nie  używamy do jej nauki i praktyki słownictwa tylko z tego konkretnego rozdziału, ale ćwiczymy ją ze  słownictwem z poprzednich rozdziałów. To pomaga dzieciom zrozumieć, w jaki sposób budować  wypowiedź i sprawia, że lekcje są interesującymi rozmowami, a nie tylko zapamiętywaniem nudnej  listy słówek. To, co staramy się robić, to zmotywować dzieci do myślenia: co może się zdarzyć w następnej historyjce ze Stevem i Maggie, a nie: ilu słówek muszę się dzisiaj nauczyć. To sprawia, że  materiał staje się narzędziem do rozumienia historyjki i środkiem do jej opowiedzenia innym.  

Lekcje są bardzo dynamiczne, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci. Staramy się zmieniać  sposób aktywności co 3 do 5 minut, od tych wymagających dużej koncentracji do tych, które  pozwalają dzieciom na ruch i zabawę. To sprawia, że dzieci ciągle są aktywowane przez coś nowego i  interesującego. Oczywiście wraz z wiekiem dzieci rośnie również długość etapów lekcji, bo starsze  dzieci umieją skupić się na nauce/praktyce dłużej niż małe dzieci i można z nimi popracować nad  większą liczbą szczegółów wypowiedzi. Ten sposób pracy jest zgodny z rozwojem  psycholingwistycznym dziecka i jego umiejętnościami w danym wieku.  

Książki są obecne na wszystkich naszych poziomach, również dla najmłodszych dzieci.  Zwłaszcza dla nich jest to ważne, bo lekcje obfitują w tak wiele nowości, że dzieciom jest potrzebny  czas na koncentrację nad zadaniem w książce, przywołanie nowego materiału w formie aktywności  związanej z pokolorowaniem obrazka, znalezieniem jakiejś rzeczy w labiryncie, itp. Strony w  książkach dla najmłodszych można wyrywać i dawać im pojedynczo do domu, co pomaga im w  przypominaniu sobie w czasie pracy domowej całego nowego języka wprowadzonego na lekcji.  

Na wszystkich poziomach mamy do dyspozycji mnóstwo kart obrazkowych związanych z  wprowadzaniem nowego materiału, ale także z grami i zabawami ćwiczącymi ten materiał. 

Podsumowując: metoda jest tak skuteczna w nauce dzieci dlatego, że na każdym etapie  angażujemy je w proces nauki i praktyki. Dzieci świetnie się bawią ucząc się nowych struktur i  słownictwa, co pozwala im na pokonanie bariery językowej, pozbycie się lęku przed mówieniem w  języku angielskim i lepszego pamiętania materiału poprzez wykorzystanie pamięci emocjonalnej. Ta  metoda naprawdę działa.

Dlaczego gry i zabawy odgrywają tak dużą rolę w nauce języka obcego dla dzieci?  

To bardzo obszerny temat i ogromnie istotny dla nauki języka obcego. Jest wiele aspektów  tego zagadnienia, a jednym z najważniejszych jest to, że jeśli coś jest dobrą zabawą i jest dla dzieci  interesujące to zapamiętują to lepiej i na dłużej – materiał niejako sam się utrwala w ich pamięci. 

Jest mnóstwo gier utrwalających nowo poznany materiał. Możemy wykorzystywać gry TPR  (Total Physical Response), które pozwalają na sprawdzenie, czy dzieci dobrze rozumieją nowo  wprowadzony materiał i są znakomitym sposobem na zachęcenie ich do włączenia się w czynne  użycie języka, np. w wydawanie poleceń. Znakomitym przykładem takiej gry jest Say and do, kiedy  nauczyciel prosi o wykonanie konkretnej czynności i dzieci muszą pokazać, że rozumieją jego  polecenie. Taka gra pozwala na weryfikację tego, czy dzieci rozumieją już nowo poznany język i  możemy przejść już do następnego etapu nauki, czy jeszcze warto utrwalić materiał. Możemy także  użyć gier polegających na współzawodnictwie. Sprawiają one to, że dzieci nie mogą się wręcz  doczekać, żeby użyć nowo poznanych słówek lub struktur, żeby przekazać jakąś informację lub coś  zademonstrować/opisać. Jest mnóstwo ciekawych gier językowych a ich różnorodność pozwala na utrwalanie materiału  w tak odmienny sposób, że dzieci ucząc się go czynnie wykorzystywać, nie nudzą się. Oprócz tego w grach przemycamy dużo więcej materiału językowego niż ten pokazany w  programie. W samych poleceniach dzieci uczą się bardzo praktycznych rzeczy, takich jak naturalne  użycie języka poprzez rozumienie reguł gry – to o wiele więcej niż tylko słówka i gramatyka.

Nasza metoda wykorzystuje częste zmiany gier i zabaw w czasie lekcji, po to, żeby utrzymać  uwagę i motywację dzieci do nauki języka na najwyższym z możliwych poziomów. Nie skupiamy się  na jednym typie aktywności zbyt długo, bo to wprowadza dekoncentrację. Dla najmłodszych dzieci gry  zmieniają się co 3-5 minut. Z wiekiem rośnie umiejętność koncentracji i gry stają się dłuższe i bardziej  złożone.  

Tak więc podsumowując: gry i zabawy mogą pełnić wiele istotnych ról w nauczaniu języka  obcego: jako test rozumienia w przypadku gier TPR, jako motywacja do używania w mowie i piśmie  nowych słów i struktur, jako typ aktywności, która znacząco wpływa na długość i intensywność  zapamiętywania nowego materiału i umiejętność jego użycia w rzeczywistych sytuacjach  komunikacyjnych w sposób świadomy i kompletny.

Dlaczego oglądanie filmów i śpiewanie piosenek Wattsenglish poprawia  znajomość angielskiego dziecka?  

Nasze materiały zawierają w sobie nagrane w formie filmów piosenki. Te piosenki nie są  typowymi piosenkami angielskimi dla dzieci, ale specjalnie napisanymi przez nas rymowankami, które  koncentrując się na powtarzaniu nowo uczonych struktur ćwiczą także akcent i melodykę języka.  Poprzez tę formę powtarzamy z dziećmi również słownictwo, osadzając je w odpowiednim, naturalnym  kontekście. Cóż może być lepszego od utrwalenia struktur w formie powracającej i brzmiącej w  naszych uszach i pamięci piosence? Staramy się to maksymalnie wykorzystać w naszych materiałach,  ćwicząc w takiej formie nawet najtrudniejszą gramatykę i znacznie więcej niż tylko zestaw nowych  słówek w sposób, który jest naturalny dla każdego i bez zmuszania dzieci do wykonywania nudnych  ćwiczeń. Wśród naszych materiałów mamy do dyspozycji także i filmy. Koncentrują się one na twarzy i  postaci Steve’a mówiącego do dzieci, zadającego im pytania, proszącego o odpowiedzi, itp. Dlaczego  tak? Dzieci potrzebują jasno określonych związków między różnymi rzeczami, np. ten pokój, to pokój  do nauki angielskiego, ta godzina, to godzina mojej zabawy, itp. Najlepszym takim połączeniem w  umysłach dzieci jest twarz rzeczywistej osoby. Od momentu urodzin uczymy się reagować na różne  twarze. Nauka języka jest także powiązana z reakcją na konkretną osobę, trochę tak, jak w rodzinach,  gdzie matka jest Polką, a ojciec Anglikiem i dziecko w naturalny sposób używa języka związanego z tą  konkretną osobą. Dzieci widząc twarz Steve’a na ekranie natychmiast przełączają się na mówienie po  angielsku.

Filmy wykorzystują różne sytuacje do tego, żeby dzieci ćwiczyły mówienie w kontekście z  użyciem naturalnego języka angielskiego: nigdy nie jest on upraszczany ani nie jest zwalniane jego  tempo. Przez to dzieci uczą się dodatkowo języka, wykorzystywanego w filmach a nie zawsze  uczonego na lekcjach. Kiedy kolejny raz oglądają film coraz więcej z niego zapamiętują, także z  rzeczy dodatkowych, budując naturalne rozumienie i używanie angielskiego. Poprzez oglądanie i  reagowanie na pytania z ekranu dzieci nie powtarzają tylko słówek, ale uczą się używać ich w pełnych  zdaniach, właściwych dla danej sytuacji.  

Dzieci oglądając filmy i śpiewając piosenki przechodzą, z pomocą nauczyciela, przez kolejne  etapy rozumienia, zauważania szczegółów aż do utrwalania czystego języka angielskiego z brytyjskim  akcentem. To najlepszy sposób na pracę domową, zawłaszcza dla najmłodszych: bez przymusu, w  interesujący dla nich sposób, chcąc powtarzać bez końca filmy i piosenki utrwalają gramatykę i  słownictwo. 
Co może być lepszego?